Zonta — 100 år av jämställdhetsarbete

2020-10-29

Zonta är en organisation som arbetar för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Närmare bestämt kvinnorättsfrågor. Det är en organisation med medlemsklubbar på en mängd olika platser i hela världen och en av dem ligger i Kungälv. Vi på Hogia har arbetat med Zonta sedan en tid tillbaka och har haft nöjet att få sätta oss ner och prata med Ulla Rönnmark som är klubbpresident på just Zonta i Kungälv.

Ulla Rönnmark har själv varit medlem i Zonta i 13 år och hennes engagemang startade med hennes intresse för rättvisefrågor.

  • Jag brinner för rättvisefrågor och kvinnors rättigheter ligger väldigt nära till hands då. Kvinnor har nämligen inte samma rättigheter som män och det är den trista sanningen. Många av oss har massa tankar kring rättvisa och ojämlikhet men har svårt att veta vad man ska göra av de tankarna eller hur man kan hjälpa till. Att hitta ett nätverk som Zonta hjälpte mig att förstå hur jag kunde hjälpa till, berättar Ulla.

Förra året firade Zonta 100 år av jämställdhetsarbete och varje år pågår olika projekt och insatser finansierade av Zonta och deras insamlingar. Projekt som verkar för att hjälpa flickor och kvinnor i utsatta situationer och skapa bättre förutsättningar för deras framtid. Ett av projekten fokuserar till exempel på att främja flickors skolgång i Madagaskar.

  • Vi bedriver många projekt som förändras över tid. Men de alla har samma målsättning, att förbättra livet för kvinnor och flickor. Vårt projekt på Madagaskar främjar flickors skolgång där och kan innebära flera olika insatser. Det kan handla om saker som att finansiera bygget av ett nytt klassrum med tillhörande toalett eller att utbilda lärare så att de är utrustade för sin uppgift.

En annan internationell fråga som Zonta driver är den om att stoppa barnäktenskap. En fråga som är aktuell över hela världen och där Zonta samarbetar med FN för att förändra tillvaron för unga flickor. Men de bedriver även lokala projekt i respektive klubb-område.

  • Vi bedriver många projekt på lokal nivå. Vi har till exempel tidigare arbetat med en skola i Kungälv där vi ordnat aktiviteter och träffar för flickor i utsatta situationer. Skolor är en fantastiskt bra plats att hjälpa till på men kräver ofta att det jobbar eldsjälar på skolan också. Vi har också kontakt med folkhälsosamordnaren i Kungälv som samordnar olika organisationer i frågan om våld mot kvinnor. Vi försöker göra så mycket vi kan för att stötta helt enkelt.

Hogia Small Office och Zonta har arbetat tillsammans sedan många år tillbaka och Hogias lösningar används av många av Zontas klubbar. På Hogia vill vi stötta organisationer genom att underlätta deras administration så att de kan ägna sig åt det som är viktigt för dem.

Läs mer om Zonta här »

Kontakta oss på Hogia Small Office »