Vill du driva eget och samtidigt hjälpa andra?

2019-11-28

Är du en av dem som egentligen alltid velat starta ett bolag men allra helst vill göra det med ett större värdeskapande? Alltså, vill du driva eget men genom att hjälpa andra människor eller samhällen i behov av stöd och hållbar utveckling? Då är det nog dags för dig att fördjupa dig inom socialt företagande.

Socialt företagande kan utföras av såväl ideell sektor som privat sektor. Dock har de aktörer som sysslar med socialt företagande en sak gemensamt – en drivkraft att förbättra och skapa innovativa lösningar för olika utmaningar i samhället.

Vad innebär det att arbeta med socialt företagande?
Socialt företagande kännetecknas av några avgörande faktorer:

  • Verksamhetsmålen är centrerade kring samhällsnytta
  • Även resultaten för verksamheten mäts i samhällsnyttiga mål
  • Majoriteten av vinsten återinvesteras inom verksamheten

Vad den samhällsnyttan sedan innebär kan variera. Du kan arbeta med allt ifrån att förbättra integrationen i din kommun till att skapa nya kreativa lösningar för att hjälpa miljön. Det kan alltså handla om en mängd olika saker så länge syftet med verksamheten är att gynna samhället på ett hållbart sätt. 

Hur startar man?
Att starta eget inom socialt företagande ter sig lite annorlunda än att starta “ett vanligt” bolag. Många saker fungerar såklart likadant som att till exempel; bestämma sig för en bolagsform, registrera bolaget, ansöka om nödvändiga tillstånd, skaffa försäkringar och registrera sig för F-skatt. Men andra saker skiljer sig, framförallt finansieringen. Ett socialt företag vars ändamål inte är att det direkt ska vara vinstdrivande är i behov av finansiering från annat håll. 

Det vanligaste är att sociala företag startar med en så kallad projektperiod. Den projektperioden kan sedan finansieras av olika organisationer som till exempel den Allmänna arvsfonden, Europeiska socialfonden eller kommunen som man är verksam i. Alla dessa organisationer har resurser i sin budget som är reserverade för just sociala projekt. 

Utmaningar längs vägen 
Trots att socialt företagande är värdefullt för såväl samhället som invånarna i det så är det inte alltid helt friktionsfritt. Det finns en del utmaningar som man bör förbereda sig på om man planerar att engagera sig i socialt företagande. Den största utmaningen handlar om okunskapen och den låga kännedomen kring socialt företagande hos allmänheten såväl som de potentiella marknaderna, finansiärerna och de rådgivare som finns. Det betyder att du själv kommer att behöva vara engagerad och investerad i att driva frågorna framåt. 

Vi ser tydligt ju mer tiden går att kunskapen kring socialt företagande ökar och fler organisationer förstår värdet i sociala samarbeten. Men, än finns det en bit att gå. Vill du ha mer information om hur du kan rusta upp för att starta en verksamhet? Hör av dig till oss på Hogia så hjälper vi dig på vägen!