Vilka försäkringar behöver man som egenföretagare?

2022-12-27

Har du koll på vilka försäkringar du behöver som egenföretagare? När du startar eget är det viktigt att ha koll på vilka försäkringar du behöver för dig själv, ditt företag och eventuella anställda. Nedan går vi igenom de vanligaste försäkringarna och det du behöver veta när du ska teckna en försäkring.

Oavsett om du precis ska starta eget företag eller om du vill se över vilka försäkringar du redan har är det bra att veta vilka som finns, vilka du behöver och hur de fungerar. Ett värdefullt första tips är att kontakta flera olika försäkringsbolag för att jämföra olika priser och villkor innan du väljer försäkring. Hela processen underlättas av att vara påläst och att kunna jämföra olika erbjudanden innan du bestämmer dig.

Företagsförsäkring
En företagsförsäkring består av flera olika typer av försäkringar och kan variera mellan olika branscher och mellan olika försäkringsbolag. Ett slags försäkringspaket som skyddar företagets alla tillgångar kort sagt. En företagsförsäkring brukar omfattas av exempelvis egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och avbrottsförsäkring. Ansvarsförsäkring ersätter det du kan bli skyldig i skadestånd om någon blir skadad av dina produkter eller tjänster. Rättsskyddsförsäkring täcker advokatkostnader och avbrottsförsäkring ger ersättning för uteblivna intäkter vid driftstopp.

När det kommer till företagsförsäkring är det viktigt att du uppfyller de villkor som försäkringen ställer. Om du inte uppfyller minimikraven riskerar du att få ersättningen nedsatt eller att självrisken blir högre vid skada. Det kan handla om att ha godkända lås, brandsläckare, utrymningsvägar och första hjälpen-utrustning.

I första hand ska du givetvis sträva efter att hitta en försäkring med en så prisvärd premie som möjligt. Men säkerställ alltid först att den täcker värdet av företagets tillgångar. Något som är bra att veta är att premien för försäkringen är avdragsgill.

Kombinerad företagsförsäkring och affärsförsäkring
Om du driver ett mindre företag kan en kombinerad företagsförsäkring vara ett bra alternativ. Via denna mindre och enklare försäkring får du ett grundskydd som du sedan kan komplettera med olika tillägg efter dina behov.

För dig som driver någon form av butik eller handelsverksamhet kan det vara en god idé att kika på en affärsförsäkring. Även denna försäkring går att anpassa utifrån ditt företags specifika behov med tilläggsförsäkringar.

Företag hemma?
Om du driver ditt företag hemmavid är det viktigt att veta att din hemförsäkring inte täcker din näringsverksamhet. Då hemförsäkringen endast gäller för sådant som används för privat bruk. Detta innebär att försäkringsbolagen inte ersätter exempelvis verktyg, inventarier, lager eller färdiga produkter som tillhör ditt företag. Det gäller även om du använder samma dator privat som i verksamheten. Då kan försäkringsbolaget anse att datorn tillhör ditt företag och inte ersätta den via hemförsäkringen.

Kollektivavtal och anställda
Om du har anställda och är ansluten till ett kollektivavtal måste du också teckna de avtalsförsäkringar som ingår i kollektivavtalet. Om du inte är ansluten till ett kollektivavtal eller hängavtal har du ingen skyldighet att teckna avtalsförsäkringar. Men du kan alltid frivilligt teckna avtalsförsäkringar utan kollektivavtal. Du väljer då själv!

Konsultansvarsförsäkring
Om du driver ett konsultföretag eller tjänsteföretag är det en god idé att kika på vilka konsultansvarsförsäkringar som finns. Det är nämligen så att alla som arbetar som rådgivande konsulter kan krävas på skadestånd om en uppdragsgivare menar att du som konsult exempelvis gett fel råd eller gjort felbedömningar. I detta fall skyddas du ekonomiskt med en försäkring som också innehåller en konsultansvarsförsäkring. Ta hjälp av ditt val av försäkringsbolag för att ta reda på vilken försäkringslösning du behöver anpassat efter dina tjänster och din bransch.

Hur du kan försäkra dig själv
Nedan går vi igenom några försäkringar som gäller för dig själv som person. Något som alltid är bra att fundera över när du startar eget.

  • Arbetslöshetsförsäkring. Bli medlem i valfri a-kassa för att få ett skydd om ditt företag inte riktigt utvecklas som du tänkt.
  • Pensionsförsäkring. Pensionsförsäkringar eller privat pensionssparande kompenserar för utebliven tjänstepension.
  • Olycksfallsförsäkring. Få ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada.
  • Sjukavbrottsförsäkring. Få ersättning för fasta kostnader som exempelvis hyra och försäkring vid sjukdom.

Viktigt att veta kring socialförsäkring
Precis som anställda har du som företagare rätt till exempelvis sjukpenning, föräldrapenning, och pension via det sociala försäkringssystemet. Viktigt att känna till här är att det finns skillnader beroende på ditt val av företagsform. Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) beräknas nämligen på olika sätt i olika företagsformer beroende på om det är överskottet eller uttagen lön som du betalar skatt på. Ditt val av företagsform kan alltså påverka storleken på din ersättning om du blir sjuk eller behöver vara föräldraledig.

Det finns många olika sätt att skydda sitt företag från stöld. Vi tipsar dig om vad du kan göra för att öka säkerheten i din verksamhet här: Hur skyddar du ditt företag från stöld?