Vilka försäkringar behöver jag som konsult?

2023-02-20
Funderar du på att bli konsult och känner dig förvirrad över vilka försäkringar du behöver? Eller är du kanske en erfaren egenföretagare som vill se över de försäkringar du redan har? Oavsett är det bra att veta vilka som finns och vilka som faktiskt behövs. Vi går igenom det som kan vara bra att veta när man väljer försäkringar som konsult.

Missnöjda kunder
Flera saker kan gå fel när man arbetar som konsult. Det är därför det är viktigt att upprätta ett konsultavtal som definierar själva uppdraget, hur det ska genomföras och vilken ersättning som gäller. Precis lika viktigt är att även ha en försäkring som täcker eventuella skadestånd om problem skulle uppstå.

Kostnader som drar över budget, missade deadlines och finansiella begränsningar är några av de vanligaste orsakerna som kan bidra till att en kund blir missnöjd. Saker som ibland faktiskt inte går att varken förutse eller förhindra. Oavsett kan en kund uppleva att du orsakat dem ekonomisk skada. Då gäller det att ha en försäkring som skyddar dig.

Komplettera din försäkring
Inför ett konsultuppdrag är det viktigt att reglera skyldigheter och rättigheter samt vad som händer om man som konsult mot förmodan skulle orsaka uppdragsgivaren ekonomisk skada. Det innebär även att summan för eventuellt skadestånd ska specificeras. För att få ett så heltäckande försäkringsskydd som möjligt om problem skulle uppstå bör den allmänna ansvarsförsäkringen kompletteras med en försäkring för ren förmögenhetsskada. Då täcker försäkringen även ekonomiska skadestånd, som annars är undantaget i den allmänna ansvarsförsäkringen.

Det kan även vara bra att veta att vissa verksamheter har legala krav på ansvarsförsäkring. Vissa verksamheter har även ett så kallat standardavtal. Egna avtal kan också förekomma, där ansvaret för ekonomiska skador regleras mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

För de flesta verksamheterna räcker det dock att teckna en vanlig företagsförsäkring med tillägg för ren förmögenhetsskada. Men det kan även vara värt att kika på vad försäkringsbolagen erbjuder för off-the-shelf-produkter. Det innebär produkter skapade med exempelvis tekniska konsulter, rådgivande konsulter eller organisationskonsulter i åtanke.

Man kan även teckna en allriskförsäkring för din eller uppdragsgivarens datorer. Den täcker plötsliga och oförutsedda skador som inträffar utanför det ordinarie försäkringsstället. Det är försäkringsbolaget som bestämmer vad som anses vara det ordinarie försäkringsstället. Om olyckan mot förmodan skulle vara framme är det bra att regelbundet göra backups och spara information på en molnbaserad tjänst för att förhindra att gå miste om någonting viktigt.

Några saker att ha koll på
En utmaning som kan uppstå när det kommer till att försäkra sig som konsult handlar om när uppdraget på något sätt skiljer sig från omfattningen av det som försäkringsbolag kan erbjuda. Det kan handla om allt från storlek på skadestånd till var uppdraget ska utföras rent platsmässigt. Vi går igenom några saker som är bra att ha koll på innan du tecknar en försäkring.

  • Ha klart för dig vad uppdraget exakt omfattar. Här är det viktigt att vara noga med att uppdragets omfattning även omfattas av din valda försäkring.
  • Se till att ta fram ett uppdragsavtal som tydligt definierar uppdraget som ska utföras. Många försäkringsbolag riskbedömer den potentiella risken utifrån avtalet.
  • När du har ett uppdragsavtal – finns det någon del i avtalet som reglerar eventuellt skadestånd eller krav på försäkring? Om så är fallet är det viktigt att det försäkringsbelopp du tecknar för ren förmögenhetsskada motsvarar minst det beloppet. Gör en bedömning för det kommande året och ta höjd för alla dina uppdrag när storleken på försäkringsbeloppet bestäms.
  • Om du utför uppdrag utanför Sverige eller Norden är det viktigt att teckna en bred försäkring som omfattar detta. Många standardvillkor för ren förmögenhetsskada omfattar nämligen bara Norden.

Funderar du på att starta eget? Visste du att det finns något som heter starta eget-bidrag? Jo, det stämmer faktiskt! Läs mer om hur det går till och hur du ansöker här.