Vilka är bokföringsskyldiga?

2022-02-24

Enligt svensk bokföringslag har vi något som heter bokföringsskyldighet. Det innebär att man som företagare måste ha en ordnad bokföring. Vad det är, vilka som innefattas och vem som är ansvarig berättar vi allt om här!

Vad betyder bokföringsskyldighet?
Att vara bokföringsskyldig betyder att du måste bokföra alla affärshändelser ditt företag löpande. Alltså ska du skriftligt ordna, redovisa, sammanställa och rapportera företagets affärshändelser i nummerordning, kronologisk ordning och efter vilken sorts händelse det är på olika konton. Affärshändelser innebär alla de in- och utbetalningar som direkt påverkar bolagets resultat och ställning. Alla in- och utbetalningar som är kontanta måste bokföras senast dagen efter och de skett och alla andra affärshändelser ska bokföras så snart som möjligt. Sedan måste alla papper och övrigt material sparas i sju år enligt bokföringslagen.

Vilka innefattas av bokföringslagen?
Enligt Bokföringslagen innehar alla aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och i vissa fall även stiftelser och ideella föreningar en bokföringsskyldighet. Även fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Alltså, oavsett om du har ett AB, HB eller enskild firma som företagare är du bokföringsskyldig.

Alla juridiska personer blir i sin tur bokföringsskyldiga direkt när värdet av bolagets tillgångar överstiger en och en halv miljon kronor. Annars inträder bokföringsskyldigheten från det kalenderår då tillgångarna har nått gränsvärdet. Samma regler gäller även för stiftelser. Staten, kommuner, landsting, regionförbund, konkursbon och stiftelser med tillgångar som används till förmån för vissa fysiska personer har inte skyldighet att bokföra.

Vem ansvarar för bokföringen?
Vem som i sin tur är ansvarig för bokföringen beror på vilken bolagsform företaget har. Om du bedriver en enskild firma är det du själv som bär hela ansvaret för bokföringen. I det fall som du har ett företag som företräds av en styrelse är det styrelsen som har ett övergripande ansvar, men även vd:n och och de som i praktiken sysslar med bokföringen på företaget har ett ansvar. Viktigt här är att även om du tar hjälp med din bokföring är du slutgiltigt ansvarig för att bokföringen sköts korrekt.

Vill du veta mer om bokföring, vad det innebär och hur du gör? På Hogia Small Office har vi Lilla Redovisningsskolan där du kan lära dig alla grunder inom redovisning och bokföring!