Vikten av branschspecifika löneprogram

2021-07-16

Kollektivavtalens roll på arbetsmarknaden är väletablerad vid det här laget. Och det finns en mängd olika anledningar till att vilja ha kollektivavtal – för såväl arbetstagare som arbetsgivare. En annan sak som kan underlätta en rättvis löneprocess är stöd för ditt kollektivavtal i ditt löneprogram. Vi berättar varför!

Fördelar med kollektivavtal för dig som arbetsgivare
Är du inte ansluten till ett kollektivavtal? Kanske har du funderat på det eller bara avfärdat det som onödigt för dig som småföretagare? Det är det inte. Det finns en hel del fördelar för dig som arbetsgivare att ansluta dig till ett kollektivavtal. Här räknar vi upp dem:

 • Det fungerar som en kvalitetsstämpel. Om du har ett kollektivavtal kommer det att visa att du är en seriös arbetsgivare. Något som i sin tur leder till fördelar när det kommer till rekrytering. Bättre företag lockar bättre medarbetare.
 • Fredsplikt. Fredsplikt innebär att facket inte kan begära ut sina medlemmar i strejk så länge kollektivavtalet är giltigt.
 • Anpassat efter bransch. Kollektivavtalen är branschanpassade vilket innebär att de alla ser olika ut beroende på yrkesgrupp. Det innebär också att sådant som ser olika ut i olika yrken såsom arbetstider tas i beaktning.
 • Det bidrar till en organiserad organisation. Med ett kollektivavtal kan du som arbetsgivare känna dig trygg med allt går rätt och riktigt till. Dina anställda får marknadsmässiga försäkringar och villkor för tjänstepension.
 • Hjälp från experter. En extra trygghet för dig som arbetsgivare är den tillgång till experthjälp som du får. Har du frågor om personal eller arbetsrätt? Då kan du får hjälp genom arbetsgivarförbundet.

Vi är unika för att ni är unika
Som nämnt tidigare innebär olika kollektivavtal olika saker. Till exempel finns ju olika lönearter, nivåer, försäkringar, ersättningar m.m. Det är administrativa faktorer som du behöver ha koll på och ta hänsyn till när du betalar ut löner. Som du förstår blir den processen avsevärt underlättad om ditt löneprogram hanterar olika kollektivavtal.

Hogia Small Office hanterar fler olika branscher och därmed alla kollektivavtal som du kan tänkas behöva. Vi är unika för att ni är unika. Vad innebär då det för dig?

 • Automatiserade uträkningar av löner, traktamenten, reseersättningar, korrekta skatter och arvoden
 • Sparad tid på administration – på grund av vår setup behöver du göra väldigt lite själv och sparar därmed en uppsjö av tid
 • Tillgång till branschexpertis – Hogia Small Office har stor kunskap inhouse inom olika branscher och du kommer därför, genom vår support, alltid få tillgång till den hjälp du behöver.
 • Enkel framtagning av kontrolluppgifter
 • Enkel framtagning av de rapporter du behöver
 • Alltid korrekta utbetalningar och lönespecifikation via MyPaySlip

Läs mer om våra branschlöner och vad de innebär här »