Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy är att:
  • Aktivt arbeta med att införa ett så bra miljömedvetande som möjligt.
  • Sänka energiförbrukningen för all energikrävande utrustning som används i vår verksamhet.
  • Produkter och elektronik källsorteras.
  • Ta hänsyn till miljöaspekter vid inköp av datautrustning och övrigt material.
  • Eftersträva att anpassa funktioner i våra lösningar och tjänster för att förbättra miljöarbetet hos våra kunder.