Vad innebär bokslut?

2022-01-19
Alla som bedriver en egen verksamhet behöver göra ett årligt bokslut – oavsett företagsform. Här kan du läsa allt om vad bokslut är för något, vad det går ut på och hur du förbereder dig!

Vad är ett bokslut? Jo, det är din sammanställda bokföring vid räkenskapsårets slut. Syftet är att du och ska kunna visa både dig själv och omvärlden en sanningsenlig bild av ditt företags prestation. Bokslutet ska alltid bestå utav två delar; resultaträkning och balansräkning. Alla företagsformer är bokföringsskyldiga. Men beroende på vilken företagsform du har och hur stort ditt företag är så kan det te sig lite olika.

Bokslut för olika företagsformer
Det här gäller om du bedriver…

… en enskild firma
Om du bedriver en enskild firma kan du antingen lämna in en årsredovisning eller så kan du lämna in ett förenklat bokslut. Vilket du ska göra beror på vad ditt företag omsätter. Om du omsätter mer än 3 miljoner kronor om året behöver du lämna in en årsredovisning.

… ett aktiebolag
För dig som driver ett aktiebolag är det däremot bara en årsredovisning som gäller.

… ett HB eller KB
Om du bedriver ett handelsbolag eller kommanditbolag så varierar reglerna på bolagets storlek och om bolaget har fysiska eller juridiska delägare. Läs mer om vad som gäller här »

… en ekonomisk förening
Även för de som har en ekonomisk förening behövs en årsredovisning.

Hur gör man ett bokslut?
Innan

 • Det finns en hel del du kan göra för att förbereda dig inför bokslutet. Till exempel:
 • Stäm av de konton där det varken hänt mycket eller förväntas göra det.
 • Se över dina fakturor för nyinskaffade inventarier och uppdatera ditt anläggningsregister.
 • Inventera ditt varulager, alternativt planera inventeringen.
 • Uppdatera även dina kundreskontralistor och leverantörslistor.
 • Läs på om skattereglerna.

Några dagar innan

 • Se till att periodisera dina fakturor. Vilka avser detta år och vilka avser nästa?
 • Rensa ditt anläggningsregister.
 • Samla ihop det underlag du behöver för att se vilka pensionsutbetalningar som är löneskattegrundande.

Under

 • Gå igenom alla balanskonton. Detta gör du för att säkerställa att du vet vad kontosaldot är och att allting stämmer.
 • Nu ska du ge dig på bokslutsdispositionerna. Det är de redovisningsåtgärder som inte direkt är länkade till de affärshändelser som skett
 • under året men ändå behövs för resultatet. Läs mer här »
 • Nu är det då till slut dags att beräkna och bokföra skatt på ditt resultat.
 • Sist men inte minst ska du då sammanställa bokslutet eller göra din årsredovisning.

Vill du veta mer om årsbokslut? Läs mer i vår Lilla Redovisningsskola »