Vad är patent och hur får du ett?

2022-09-05

Många företag bygger i grunden på ett patent. Alltså en ensamrätt över en uppfinning som gör att du kommersiellt kan tjäna på din uppfinning utan att någon annan också gör det. I den här artikeln kan du läsa om vad patent faktiskt betyder, vad som krävs för att lyckas få ett och hur du gör för att ansöka om det!

Patent – vad är det egentligen?
Att få ett patent innebär att du införskaffar en immateriell rättighet till en uppfinning. Det betyder att du får ensamrätt på den uppfinningen i upp till 20 år. Under den tiden får ingen annan tillverka, importera eller sälja din uppfinning utan att du gett tillstånd till det.

Patenten fungerar i princip likadant i Sverige och Europa. Här avser patenten att skydda en lösning på ett tekniskt problem. I USA däremot kan det appliceras i mycket bredare bemärkelse. Till exempel kan det användas för att skydda en affärsmetod eller liknande.

Detta krävs för att få patent
I Sverige kan du få patent på nya tekniska lösningar på ett befintligt problem. Det som själva ensamrättens ges för är din uppfinnings praktiska utformning. Det innebär att såväl produkter som metoder och användningar kan ges patent. Men, du måste uppfylla dessa krav:

  • Din uppfinning måste vara ny. Det innebär att den inte får finnas på marknaden redan eller återfinnas i någon annan patent.
  • Uppfinningen måste ha en viss höjd, den får inte likna en uppfinning som är känd redan.
  • Till sist måste uppfinningen vara tillämpbar industriellt.

Så går ansökningen till
För att ansöka om ett patent vänder du dig till Patent- och registreringsverket (PRV). Innan du ska ansöka om patent är det viktigt att du ser till att din uppfinning är hemlig. Om ryktet sprids för mycket finns risken att din uppfinning inte anses vara ny när ansökan når PRV. 18 månader efter att du lämnat in ansökan blir den offentlig och tillgänglig i svensk patentdatabas.

Din patentansökan till PRV ska innehålla:

  • En ansökningshandling
  • En beskrivning av uppfinningen
  • Ett eller flera patentkrav
  • Ett sammandrag
  • Eventuella ritningar
  • Ansökningsavgift

Vanligtvis tar det cirka 7 månader från att du lämnat in ansökan till att du får det första tekniska föreläggandet.

Hur vet jag när det är dags att starta eget?