Vad är omvänd moms? – Vi reder ut begreppen!

2022-03-10

Omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, innebär att köparen av en tjänst eller vara är den som ska betala in moms till staten. Förvirrande? Vi förstår. Vanligtvis är det ju tvärtom och säljaren är den som är skattskyldig. Vi ska såklart förklara precis hur omvänd moms fungerar, när det ska användas och vad som gäller i Sverige och EU.

När gäller omvänd moms?
Omvänd skattskyldighet gäller bara i vissa specifika fall. Det betyder att det inte är upp till säljaren att bestämma om köparen ska få redovisa moms eller ej. Vad som gäller när beror på om du är i Sverige, EU eller något annat land utanför EU.

Omvänd skattskyldighet i Sverige, i EU och utanför EU
Till att börja med, om du är svensk och köpt varor eller tjänster i länder utanför EU ska du som köpare alltid deklarera dem och betala moms som vanligt. Förflyttar vi oss innanför EU:s gränser gäller omvänd moms vid de tillfällen när varor transporteras mellan två länder – om köparen har ett eget momsregistreringsnummer i det egna landet det vill säga. Omvänd skattskyldighet gäller också om du säljer en tjänst till en näringsidkare i ett annat land. Eftersom man då anser att tjänsten är omsatt ska den beskattas där köparen bor och verkar.

I Sverige appliceras omvänd moms oftast inom bygghandeln. Anledningen till det är skattefusk. Man vill förhindra att en köpare ska dra av moms som säljaren sen inte betalar. Men, det används också vid omsättning av guldmaterial och investeringsguld, utsläppsrätter för växthusgaser, avfall och visst metallskrot. Och sist men inte minst så appliceras också omvänd skattskyldighet för utländska företag som omsätter antingen värmeenergier eller fastighetstjänster i Sverige.

Omvänd moms och fakturering
Vanligast är det alltså att omvänd moms appliceras inom byggbranschen i Sverige. Då behöver det säljande företaget i sin faktura förtydliga att det är omvänd skattskyldighet som gäller. Det är enkelt ordnat med en text på fakturan. Men, utöver det behöver man som säljare även ta med referens och momsnummer för köparen på fakturan.