Vad är nytt för småföretagare 2021?

2020-12-22

Inför varje år brukar det finnas en del saker som är bra att uppdatera sig kring som småföretagare. Kanske tas det nya beslut kring någon deklaration? Eller så förflyttas ett datum för en inlämning till bolagsverket? Vad det än är så är det viktigt att få reda på. Denna gång har vi samlat ihop 5 punkter från budgetförslaget för 2021 från regeringen som kan vara till fördel för dig som småföretagare!

Forsknings- och utvecklingsstöd
Till 2021 så föreslår regeringen en sänkning av kravet på arbetstiden som lägger grunden för FoU-avdraget. FoU-avdraget innebär att du som arbetsgivare kan få betala en lägre arbetsgivaravgift om du har en anställd som jobbar med forskning och utveckling. För att få avdraget idag måste minst 75% av den anställdes arbetstid vara dedikerad till forskning och utveckling. I regeringens nya förslag vill de sänka kravet till 50%. Utöver sänkningen till 50% föreslår regeringen också en höjning av avdraget från 450 000 till 600 000 per månad. Förslaget träder troligtvis i kraft 1 juli 2021.

Arbetsgivaravgift för unga
Regeringen föreslår att från och med den 1 april 2021 till 31 mars 2023 ska arbetsgivaravgiften för unga mellan 18-23 ska sänkas. Sänkningen innebär att endast vissa av avgifterna behöver betalas, bland dem innefattas ålderspensionsavgiften och 9/20 av de övriga avgifterna. Ett förslag som betyder att arbetsgivaravgiften sänks från 31,4% till 19,73% för den delen av lönen som inte överstiger 25 000 kr.

Skattelättnad för investeringar
En till sak som regeringen föreslår är en tillfällig skattereduktion för både maskiner och materiella inventarier. I förslaget, som ämnas träda i kraft 1 januari 2022, föreslås en skattesänkning på 3,9% av anskaffningsvärdet på inventarier köpta 2021.

Nedsatta arbetsgivaravgifter för upp till två medarbetare
I budgetförslaget finns en utveckling av något som heter växa-stödet. Det är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för småföretagare för att hjälpa/ uppmuntra dem att anställa. Tidigare har det inneburit en nedsättning för den första anställda på bolaget. Nu utvidgas det till två personer. Så om du har en anställd och anställer en person till så gäller växa-stödet även för din nyanställda. Och om du inte har någon anställd och anställer två personer så gäller det för dem båda. Detta föreslås träda i kraft 1 juli och gälla fram till 31 december 2022. Växa-stödet innebär att du endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21% för dina första anställda.

Fler tjänster i rutavdraget
Vi kan även hitta ett förslag och att utvidga tjänsterna som ska omfattas av rutavdraget. Tjänsterna som läggs fram i förslaget är tvättjänster, transporttjänster, möbleringstjänster och trygghetstjänster (inte bevakningstjänster). Regeringens förhoppning är att denna del ska träda i kraft redan 1 januari 2021. Det sammanlagda avdragstaket för rut- och rotavdrag ska också höjas från 50 000 till 75 000 kronor per beskattningsår och person. Av den summan får dock rotavdraget stå för mac 50 000 kronor per beskattningsår och person.

Vill du veta mer om budgetförslaget? Läs om det här »