Traktamente 2021

2021-07-09

Som egenföretagare är du troligtvis bekant med fenomenet traktamente. Det är en kostnadsersättning som betalas ut av dig som arbetsgivare för att täcka dina medarbetares ökade levnadskostnader när de är ute på en tjänsteresa. Ibland uppdateras villkoren så därför tänkte vi berätta om vad som gäller för 2021.

En kostnadsersättning är till för att kompensera för vissa utgifter som dina medarbetare får på grund av sitt arbete. Låt säga att ni är på en tjänsteresa. Då uppkommer kostnader för mat som den anställde inte hade haft om ni var hemma. Det finns flera olika typer av traktamente. Till exempel skiljer man på inrikes och utrikesresor, man skiljer även på om något är skattefritt eller skattepliktigt, om det är helt eller halvt traktamente och till slut finns det även nattraktamente.

Vad innebär det för dig som arbetsgivare?
På grund av traktamentets olika former ter sig betalningen olika för dig som arbetsgivare. För att traktamentet ska kunna betalas ut skattefritt behöver en del förutsättningar uppfyllas:

  • Den anställde gör en tjänsteresa med övernattning som ligger mer än 50 km utanför den vanliga verksamhetsorten och bostaden.
  • Det utbetalda beloppet får inte överstiga schablonbeloppen för traktamente som gäller vid inrikes respektive utrikes resa.
  • Du som arbetsgivare har ett underlag, exempelvis en reseräkning, som innehåller uppgifter om den anställdes tjänsteresa.

Om du som arbetsgivare står för dina medarbetares måltider när de är på tjänsteresa så minskas traktamentet. Om någon av dina medarbetare blir sjuka under sin resa ska du fortfarande betala ut skattefritt traktamente.

Läs mer om detaljer kring traktamente hos Skatteverket »

Schablonbelopp 2021

 

 

 

 

När beskattas traktamentet?
De gånger som traktamentet överskrider de skattefria gränserna så ska du behandla det som en vanlig löneutbetalning. Det betyder alltså att överskottet är skattepliktigt. Även det traktamentet som betalas ut för enstaka dagar utan övernattning är skattepliktigt.

I Hogia Smart Lön kan du få hjälp med att beräkna traktamente för dina medarbetare – läs mer om Smart Lön här »