Tips till småföretagare: Så får du ditt byggbolag att växa

2020-05-19

Den rådande krisen har slagit hårt på många. För många mindre, ägarledda byggbolag har det varit tufft. Och för ett segment som redan är välrepresenterade bland konkurser var den här krisen det sista man behövde. Därför vill vi skriva om vad du som egenföretagare inom byggbranschen kan göra för att skapa bättre och mer stabila förutsättningar för tillväxt.

Småföretag är enormt viktiga för samhället men ändå är det tufft att överleva. Inte minst inom byggbranschen då konkurrensen är stenhård. Och trots att det går bra under långa perioder kan en kris ställa allt på ända. Men det finns saker du kan göra för att minimera riskerna för ett hårt fall och faktiskt öka chanserna för tillväxt istället!

Utvärdera kundlistan
Inom byggbranschen är det som bekant tuff konkurrens. När en kris slår till, så som corona, slår det hårdast mot de byggbolag som endast har privatkunder. Statliga eller kommunala byggen pågår oftast under flera år och är betydligt tryggare än mindre jobb hos privatkunder. Man kan såklart ägna sig åt både ock men en rekommendation är att försöka byta ut en del av kundlistan mot statliga och kommunala bolag. Om det upplevs svårt kan man också samarbeta med andra byggbolag som underleverantör. Alltså, om du har specialkompetens som de inte har kan du agera underleverantör till dem och ni kan tillsammans närma er kunder.

Tänk noga på det här med medarbetare
När du är småföretagare och har ganska få anställda är det extra viktigt att de medarbetarna har rätt kompetenser. Ett tips här är att i början anställa medarbetare som är bra på flera olika saker, istället för att vara nischad på en specifik sak. På så sätt kan du göra ännu större nytta av deras kompetenser och de kan hjälpa företaget att växa tillsammans med dig. Det är också viktigt att faktiskt låta sina medarbetare jobba med det de är bra på. Om du till exempel har ett mindre byggföretag där flera av dina snickare spenderar timmar varje dag på administration. Då är något fel. Där kan du som chef hitta lösningar som gör att de kan ägna sig åt sitt riktiga jobb.

Ha kontroll över ekonomin
Den allra viktigaste förutsättningen för att kunna jobba på sin tillväxt är att ha koll och kontroll över företagets ekonomi. Därför är det viktigt att använda sig av kompletta system som ger dig enkel tillgång till en överblick såväl som enkel administration. Och som vi nämnt ovan är det viktigt att dina medarbetare inte sitter begravda varje dag i admin-jobb. Genom att ha ett komplett bokföringssystem kan du till exempel snabbt se om du har råd att göra olika investeringar, anställa en ny person eller byta lokal. Det är helt enkelt viktigt för att möjliggöra en tillväxt från första början.

Hogia Smart har både ekonomi- och lönesystem för byggbranschen som hjälper egenföretagare att säkerställa sina uppgifter, fakturera korrekt, betala ut löner och få en tydlig överblick över sin ekonomi. Läs mer om Hogias lösningar för byggbranschen här »