Tips för att optimera skatten för dig som småföretagare!

2021-01-19

Att lyckas med skatten som företagare behöver inte vara så svårt som det kan verka. Genom att göra taktiska val kan du spara in en hel del pengar. Vi tycker inte att du ska låta bristfälliga kunskaper stoppa dig från att driva eget och ger dig därför våra bästa skattetips för småföretagare, både för dig som funderar på att starta eget eller redan har en verksamhet.

Lockas du av tanken att driva eget företag? Drömmen om ett arbetsliv anpassat efter dina intressen och tider som passar perfekt in i ditt livspussel attraherar många. De flesta med eget företag har stora ambitioner, men en del känner att de hämmas av sina bristande kunskaper kring det ekonomiska. Vi underlättar ert företagande och tipsar i denna artikel om smarta och enkla ändringar du kan göra för att undvika onödig skatt och som ger dig tid till annat.

Ta ut rätt lön
För att slippa betala extra skatt som företagare bör du max ta ut en årsinkomst på 537 200 kr under 2021 för att hålla dig under brytpunkten för den statliga inkomstskatten. För personer som fyllt 65 år vid årsskiftet ligger gränsen på 596 800 kr. Önskar du istället se till att maxa den pensionsgrundande inkomsten ligger taket på ca 550 400 kr för 2021.

Detta gäller självklart under förutsättning att det finns både resultat och likviditet i bolaget för att klara den lönen.

Var noga med årsredovisningen
Att lämna in felaktiga årsredovisningar är inte ett ovanligt förekommande bland företagare. Det rör sig ofta om mindre fel som enkelt kunnat undvikas vid en noggrann genomgång innan inlämning. Bolagsverket rapporteras om alla felaktiga årsredovisningar och det innebär en notis vid kommande kreditupplysningar – vilket inte ser bra ut vid framtida

Vårt tips är alltså att vara noggrann vid exempelvis balansräkningen och resultaträkningen. Dubbelkolla en extra gång att de stämmer för att undvika minskad kreditvärdighet och onödigt arbete i framtiden.

Satsa på årsvis moms (om du uppfyller kraven)
För många mindre företag är det nästan alltid mest fördelaktigt att använda årsvis moms istället för månadsmoms. Det ger dig en bättre likviditet och höjer chanserna till ökad avkastning på företagets kapital. Kredittiden är lägst för inbetalningar med årsvis moms och dessutom kan du spara in rejält på administrationen och minska pressen på att kontinuerligt ha en uppdaterad bokföring (om inte detta är ett krav av andra skäl, vill säga).

Om du har en omsättning som inte regelmässigt överstiger en miljon årligen är det smart att välja årsvis momsredovisning – speciellt om din försäljningsmoms brukar vara större än avdragsgill inkomstmoms.

Du anmäler själv ändringen av momsredovisning för ditt företag till Skatteverket och behöver få ett godkännande innan bytet innan det börjar gälla.

Planera inköpen av inventarier
När du driver eget företag är det smart att göra en plan för inköpen av inventarier under året. Inköp av inventarier upp till ett halvt prisbasbelopp (23 800kr för 2021), kan vara smart att lägga i anslutning till ett årsskifte för att minska skatten. Detta gäller för flera inköp om inventarierna inte har med varandra och då gäller 23 800kr vid varje inköpstillfälle.

Om dina nya inventarier hör ihop får du inte kringgå beloppstaket genom att dela upp inköpen. Då ska inköpen bokföras som inventarier och under flera år skrivas av.

Är du är intresserad av fler smarta tips kring företagande? I vårt nyhetsrum delar vi kontinuerligt med oss av konkreta råd för olika branscher och hjälper dig utveckla ditt företagande. Du hittar nyhetsrummet här »