Tänk på detta i svårare tider

2022-10-12
Det pratas mycket och ofta om den stundande lågkonjunkturen och många upplever en oro. Speciellt småföretagare. Allt som oftast blir allmänna samhällskriser drabbande för just småföretagare, som vi på senare tid fått erfara. Men, det finns saker du kan göra och förbereda för att se till att du sitter tryggare i båten!

Vad innebär en lågkonjunktur?
En lågkonjunktur innebär att vi i samhället ser en nedgång i ekonomin. Produktionstillväxten minskar, arbetsmarknaden försämras, arbetslöshet ökar och hushåll och företag blir återhållsamma med sin konsumtion. En lågkonjunktur kan te sig olika och blir mer eller mindre svåra. Generellt kan man säga att efterfrågan på varor och tjänster minskar. Vilket såklart kan innebära utmaningar för egenföretagare.

Vad kan du som småföretagare göra i en lågkonjunktur?
Så, vad kan du som företagare göra för att sitta lite lugnare i båten under tuffare tider? Till att börja med är det viktig att se till att du har gjort det du kan för din likviditet. Och det kan du göra genom att skapa en likviditetsbudget. Det är bra att göra för att se till att du är beredd på eventuella nedgångar i din egen verksamhet.

Du behöver sedan titta på dina kunder och förstå ditt erbjudande gentemot dem. Hur beter de sig i lågkonjunkturen? Kommer de fortsätta att beställa av dig eller finns det risk att beställningarna avtar? Då behöver du kanske fokusera på att skaffa fler kunder för att sprida dina risker.

Se även till att du fakturerar dina kunder, dra inte ut på det. Utestående fakturor påverkar din likviditet och betalningsförmåga. En annan sak du kan göra är att försöka förlänga betalningstiden hos dem som fakturerar dig. På så sätt frigör du tid att få in dina betalningar innan du måste betala.

Det är självklart viktigt under en lågkonjunktur att själv vara varsam med onödiga utgifter. Men med det sagt ska du inte bromsa. För att klara sig bra och se till att verksamheten utvecklas ska du titta på vad som är långsiktiga och värdefulla investeringar för dig att göra.

Försök ta dig ur din comfort zone och utforska om det finns nya sätt att spetsa ditt erbjudande på. Kanske kan du bredda eller förnya ditt erbjudande så att du blir mer attraktiv för fler kunder?

Läs mer om våra lösningar »