Samarbetet som gynnar små och medelstora företag

2022-03-30

Hogia och Teamhub lanserar en ny integration som hjälper företag i fler storlekar. Och trots att partnerskapet inte på långa vägar är nytt förväntas en ny integration bredda fördelarna och inkludera Sveriges hårdast arbetande människor – små och medelstora företag.

Jobbar du med projekt och tidrapportering på olika sätt? Det är ett mycket vanligt arbetssätt inom byggbranschen och bland konsulter. Och ett arbetssätt som inte alltid är helt enkelt. Det finns ofta utmaningar i underlagshantering och det faktum att timmar och åter timmar går åt till administration av olika rapporter och fakturering.

– Det finns många aktörer som sysslar med antingen tidrapportering, projektuppföljning eller bokföring och fakturering. Men inte lika många som skapar ett enkelt och sömlöst flöde för hela den processen, säger Andreas Dalesten, säljchef på Hogia Byggsystem.

Integrationen mellan Hogia och Teamhub gör det möjligt för kunder att automatisera och effektivisera tidrapportering, både för projektuppföljning, fakturering och lönehantering.

– Med vår integration får man realtidsinformation om kostnader och intäkter i varenda del av sitt projekt. Något som i sin tur gör att man direkt kan se olika signaler på hur det går i projektet och om något behöver åtgärdas. Men framförallt minskar det användarnas administrationstid drastiskt, säger Kristoffer Gustafsson, vd på Teamhub.

Ett långt och stabilt partnerskap
Till grunden för lanseringen av den nya integrationen ligger ett långt partnerskap mellan Hogia och Teamhub. Något som ger en betydande garanti för användarna när det kommer till support och kunskap.

– Integrationen som möjliggör användning för företag i alla storlekar är ny men våra organisationer har jobbat tillsammans i många år. Vi har byggt ihop detta tillsammans och partnerskapet genomsyrar produkterna, supporten och de krav vi ställer på varandra som leverantörer till gemensamma kunder. Praktiskt innebär det att kunder kan vända sig till vem som helst av oss och få den hjälp de behöver för att komma vidare, berättar Kristoffer.

Partnerskapet och relationen mellan Hogia och Teamhub innebär även en garanti för trygghet. Den gemensamma kunskapen om små och medelstora företag och deras utmaningar lägger grunden för en användarvänlig och enkel applikation.

– I och med närheten oss emellan hamnar ingen kund och inga frågor eller problem mellan stolarna. Du köper inte två system som sedan ska försöka matchas ihop. Utan här får du en lösning utan friktion och glapp. Vårt samarbete är beprövat och vi vet att den hjälper våra gemensamma kunder med de utmaningar som är väldigt vanliga i de här branscherna, så man kan vara säker på att man är i trygga händer, säger Andreas.

Läs mer om integrationen mellan Teamhub och Hogia
Som nämnt är kommunikationen och kunskapsutbytet mellan Teamhub och Hogia frekvent och innebär en omfattande branschsupport för de som har frågor om integrationen. Så om du undrar något är det bara att höra av sig, antingen till oss på Hogia eller till Teamhub.

Här kan du läsa mer om vad integrationen innebär och hur det fungerar!