Så undviker du konkurs

2021-12-09
Att ha ett företag innebär både toppar och dalar. Om du väntar för länge med att ta tag i dina ekonomiska problem återstår till slut bara konkurs eller företagsrekonstruktion. Ju snabbare du agerar desto större chans är det att du undviker konkurs. Här ger vi dig tips på hur du tar kontroll över situationen.

Vad är en konkurs?
Konkurs innebär att ett företag som är oförmöget att betala sina skulder i tid under en längre period, tvingas avveckla sin verksamhet. Företagets tillgångar, det så kallade konkursboet, används för att betala kvarstående skulder. När det kommer till beslutet om konkurs är det tingsrätten som avgör, i bättre fall beslutar de istället om en företagsrekonstruktion som innebär en andra chans för företaget. Om ett företag får ekonomiska problem med att hantera betalningar kan det vara en fördel att en rekonstruktion kommer igång så tidigt som möjligt. På så vis kan du undvika onödiga konkurser som innebär uppsägningar.

Vad kan en konkurs bero på?
Att ett företag får ekonomiska problem kan bero på flera faktorer. Exempelvis kan det röra sig om pandemier, konjunktursvängningar i branschen, global konkurrens, teknikutveckling, digitalisering och konsumentbeteenden. Vissa faktorer kan du själv inte styra över, men för att undvika en del utmaningar och komma tillbaka på banan igen finns det några åtgärder du kan vidta. Du behöver hålla dig uppdaterad, bevaka branschutvecklingen i omvärlden, se över din verksamhet och förstå vilka åtgärder som kan hjälpa just ditt företag.

Följ våra 10 tips för att minska risken för konkurs:

  1. Skapa ett positivt kassaflöde med större inbetalningar än utbetalningar.
  2. Minska ditt varulager för att frigöra bundet kapital.
  3. Försök att förhandla om dina avtal för att få längre krediter och lägre inköpspriser.
  4. Satsa på de kunder som är viktigast för företaget.
  5. Försök hitta nya och billigare sätt för att skaffa nya kunder, exempelvis sociala medier och nyhetsbrev via mail.
  6. Se över företagets verkliga behov för att planera din verksamhet kontinuerligt och att binda kapital i rätt saker.
  7. Sälj dina fakturor till en factoringtjänst som har möjlighet att betala snabbt.
  8. Se över och säg upp alla avtal och abonnemang med onödiga kostnader.
  9. Ta emot råd och vägledning från personer i ditt nätverk runt dig.
  10. Försök att se möjligheter till en nystart istället för att hamna i negativa tankar.

Med Hogia Smart Bokföring kan du bokföra regelbundet och därmed få en bra överblick av dina reella ekonomiska situation. På så sätt kan du snabbt se om något är på väg åt fel håll. Läs mer om Hogia Smart Bokföring här »