Så kan du få stöd efter Brexit

2022-09-07

Som bekant är inte Storbritannien längre med i EU. Något som kommit att ge konsekvenser för en del företagare. Till exempel har många drabbats av ökade kostnader som en följd av Brexit. Under hösten 2021 tog EU därför ett beslut om att försöka underlätta övergången för företagare.

Förordningen som EU röstat igenom kallas Brexitjusteringsreserven (BAR) och för Sverige har det inneburit 137 miljoner euro. Den summan är därmed tillgänglig för svenska företagare att ansöka om som upplevt påföljder av just Brexit. I Sverige har regeringen beslutat att stödet är tillgängligt att ansöka om fram till 31 december 2023.

Vem får ansöka om Brexit-stödet?
Det främsta syftet med stödet är att hjälpa små och medelstora företag som drabbats ekonomiskt av Brexit. Alla branscher har möjlighet att ansöka förutom fiskeri- och vattenbrukssektorn eftersom de får ett eget separat stöd. De ekonomiska konsekvenserna som drabbat ditt företag måste ha skett till följd av Brexit.

Vad kan det handla om för kostnader?
De kostnader som är stödberättigade är:

  • Konsult och rådgivningstjänster som hanterar situationer som uppstått genom att Brexit. Tjänsterna kan till exempel avse förändrade handelsprocedurer, ändrade regelverk och andra förutsättningar såsom produktgodkännande, etableringskrav och liknande.
  • Direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien, om godkännandet eller märkningen beror på landets utträde ur Europeiska unionen.
  • Kostnader för deltagande i mässor och liknande som ska etablera eller utöka handel på marknader där företaget inte, eller i begränsad form, är verksamt sedan innan – om åtgärderna beror på att handel med Storbritannien upphört eller påtagligt försvårats på grund av Brexit.

Så ansöker du
Håll utkik på: Svenska ESF-rådet för utlysningar.

Vill du ha fler småföretagartips? Håll utkik i vårt nyhetsrum.