Så garanterar du att din lönehantering följer Skogsavtalet

2019-11-21

Vad innebär egentligen Skogsavtalet? Och vad ställer det för krav på dig som arbetsgivare? Hogia har tillsammans med Gröna arbetsgivare lanserat det första löneprogrammet som är helt anpassat efter Skogsavtalet.

Det har sedan ett tag tillbaka funnits diskussioner kring hanteringen av anställningar inom skogsbranschen. Det har visat sig att det kanske inte alltid gått rätt till och det har i sin tur lett till orättvisa förhållanden och felaktig lönehantering. För att bemöta de här problemen uppdaterades och omförhandlades Skogsavtalet 2017. Men, hur ser du som anställare inom skogsbranschen till att din lönehantering lever upp till avtalet?

Vad innebär Skogsavtalet?
Skogsavtalet är ett kollektivavtal för skogsbranschen. Likt andra kollektivavtal sammanfattar de förhållningsregler och överenskomna standarder som ska följas av de arbetsgivare som skriver på avtalet. Det finns såklart alltid en förhoppning om att det ska skapa en hanteringsnivå som sedan levs upp till av alla inom branschen, även de som inte skriver på. Inom Skogsavtalet finns bestämmelser och beskrivningar kring hur du som anställare ska förhålla dig till dina anställda. Det betyder allt från timanställningar till sjukskrivningar och semester.

Första löneprogrammet anpassat efter Skogsavtalet
Hogia har tillsammans med arbetsgivar- och branschorganisationen, Gröna arbetsgivare tagit fram det första löneprogrammet som är helt anpassat efter Skogsavtalet. Det innebär praktiskt att du som arbetsgivare eller löneansvarig egentligen inte behöver varken oroa dig för, eller sätta dig in i, Skogsavtalet för mycket. Alla regleringar och bestämmelser är inkorporerade i programmet och du kan känna trygg med att allt går rätt till.

Fördelarna med ett enkelt löneprogram
Genom att använda Hogia Lön Skogsavtalet finns det som nämnt en mängd saker som sköts åt dig. Till de funktionerna tillhör:

 • Förinställda lönearter med de korrekta benämningar som avtalet kräver
 • Hantering av arbetstidskonto (ATK)
 • Personlig kundservice av kompetent support med kort väntetid
 • Hantering av helglön
 • Enkel rapportering av lönestatistik till Svenskt Näringsliv
 • Appen MyPayslip: säkra digitala lönespecifikationer och kontrolluppgifter
 • Lönehantering för ett eller fler företag
 • Möjlighet att exportera lönefiler till bokföringsprogrammet
 • Utbetalning av semesterlön, reglering av semesterskuld och semesterberäkning enligt Skogsavtalet
 • Enkel fördelning av lönen på resultatenheter och projekt
 • Korrekt beräkning av traktamente
 • Viktiga datum för rapportering till myndigheter i den inbyggda kalendern
 • Hantering av två verksamhetsår parallellt
 • Skicka elektronisk arbetsgivardeklaration till skatteverket, eSKD
 • Möjligheten att kontrollera skatteavdrag i centrala skatteregistret (CSR-förfrågan)

Läs mer om Hogia Lön här »

Läs mer om Hogia Lön Skogsavtalet här »