Så fungerar enkel bokföring

2022-06-08

Enkel bokföring är ett ovanligare bokföringssystem än dubbel bokföring, som de allra flesta är vana vid. Till skillnad från dubbel bokföring betyder enkel bokföring att du endast bokför transaktioner en gång i stället för två. Här går vi igenom hur det fungerar och när det är applicerbart.

Det vanligaste bokföringssystemet är dubbel bokföring. Därför klingar kanske enkel bokföring lite mer obekant. Enkel bokföring används sällan men ett exempel på enkel bokföring är en kassabok.

Vad innebär enkel bokföring?
I enkel bokföring bokförs en affärshändelse endast en gång. Och vad betyder det? Jo, om ditt företag till exempel köper en diskmaskin bokför du endast köpet som en minskning i kassan. Oberoende av klassificering av in- och utbetalningarna noteras dem i ett och samma dokument eller kassabok.

Enkel bokföring och enskild firma
Som nämnt används enkel bokföring som metod väldigt sällan. I de få fall som de används är det oftast av en mindre enskild firma som har få affärshändelser. Anledningen till att det används så sällan är helt enkelt för att det inte är speciellt fördelaktigt. Det blir svårare att få överblick på sina transaktioner. Till skillnad om du bokför dem två gånger i debet och kredit.

Lär dig mer om bokföring
Som egenföretagare har du ofta många bollar i luften samtidigt och det är därför utmanande att hålla reda på allt och framförallt att kunna allt. När du ska välja metod och system för din bokföring är det därför fördelaktigt att ta hjälp och läsa på lite. På så sätt får du en bättre beslutsgrund och mer kontroll över din bokföring.

Hos Hogia Small Office kan du ta hjälp av Lilla Redovisningsskolan. Där kan du få information och guidning i hur bokföring går till.