Så får du skattereduktion för grön teknik!

2021-11-22

Visste du att du kan få skattereduktion vid installation av grön teknik? Alla installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021 kan du få skattereduktion på. Skattereduktionen gäller då för både arbete och material och gäller för upp till 50 000 kr per person och år!

Skattereduktionen för grön el ersätter det tidigare statliga bidrag som privatpersoner kunde få i samband med installation av solceller, laddningspunkt för ett elfordon eller lagring av egenproducerad elenergi.

Du kan få skattereduktion:

  • På 15% av kostnaden för både arbete och material om du installerar ett nätanslutet solcellssystem.
  • På 50% av kostnaden för arbete och material vid installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  • På 50% av kostnaden på arbete och material om du installerar en laddningspunkt till något typ av elfordon.

Förutsättningar för skattereduktionen:

  • För att du ska få ta del av den här typen av avdrag behöver du uppfylla en del punkter. En del förutsättningar behöver helt enkelt finnas på plats.
  • För att ta del av skattereduktionen behöver du under året ha betalat tillräckligt med skatt. Om du har använt rot- och rutavdrag blir denna punkt extra viktig.
  • Vad gäller för din bostad och vilka arbeten ger rätt till skattereduktionen för din bostad? Mer information finns hos Skatteverket.

Till sist finns det vissa villkor som företaget du anlitar behöver uppfylla, som till exempel F-skatt. Hos Skatteverket kan du kolla upp om företaget du vill anlita har F-skatt.

Detta behöver installationen avse:

  • Ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion.
  • En lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av den som begär skattereduktion.
  • En byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Betalningen för själva installationen behöver genomföras elektroniskt för att du ska ha rätt till skattereduktionen. Sedan måste, som nämnt, företaget som utför installationen ha F-skatt. Om arbetet gjorts utomlands och de som utför installationen inte har någon verksamhet i Sverige behöver de kunna visa en handling som fungerar på samma sätt som F-skatt i Sverige. Skattereduktionen för grön teknik kan inte kombineras med andra bidrag eller stöd.

Vill du har fler tips och råd kring livet som egenföretagare? Läs mer i vårt nyhetsrum »