Så bokför du din marknadsföring!

2022-04-27

Har det blivit dags att ta tag i bokföringen? Känner du dig lite osäker på hur du ska gå tillväga när det kommer till marknadsföringsbiten? Är reklam avdragsgill? Och hur blev det nu med reklamskatten? Det är faktiskt inte så knepigt. Låt oss ta en närmare titt!

Reklamskatten har varit en omtvistad fråga och regeringen har sänkt skatten i olika omgångar men från och med 1 Januari 2022 upphävdes reklamskatten helt i Sverige. Detta ska göra det mer lönsamt med marknadsföring för mindre idrottsföreningar och föreningar som drivs av ideella krafter som ofta fick ta smällen av reklamskatten. Att reklamskatten upphävs betyder även att det elementet i bokföringen inte längre behövs redovisas.

Varför marknadsföring är en bra investering för din verksamhet
Det finns en rad olika metoder och strategier för att marknadsföra ditt företag och de tjänster du tillhandahåller. Ett av de första stegen är att titta på och bestämma hur och var du vill synas. Något som också kallas profilering och hjälper dina kunder att känna igen dig och ditt varumärke. Genom att investera pengar på ett sätt som kan främja hur en av dina kunder ser på din verksamhet och var de stöter på din marknadsföring kan du bygga relationer, skapa förtroende och etablera din varumärkesidentitet. Vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet för din verksamhet.

En vanlig missuppfattning är att marknadsföring måste vara kostsamt, men i dagens digitaliserade samhälle finns många olika möjligheter att skapa synlighet utan att det behöver kosta skjortan. En annan fördel med marknadsföring genom exempelvis sociala medier är att de är fyllda av beteendedata. Detta hjälper dig att identifiera möjligheter, analysera beteenden och identifiera vilka förväntningar din målgrupp har.

Är reklamen jag köper avdragsgill?
Ja, du får normalt göra avdrag för reklam, PR och marknadsföring. Även viss representation kan vara avdragsgill. Men för att du ska få göra avdrag för representation måste det finnas ett omedelbart och naturligt samband till din verksamhet. Det gäller både platsen där representationen sker och personerna som representationen riktar sig till.

Ett exempel på omedelbart samband kan vara representation som sker för att inleda eller upprätthålla kundkontakter. Vanliga utgifter för representation är exempelvis lättare mat och dryck och teaterbiljetter. Det får dock inte vara fråga om utgifter för sällskapsliv, personlig gästfrihet eller liknande.

Men hur gör jag med sponsring?
Sponsring innebär att ditt företag investerar en summa pengar, ger varor eller tillhandahåller tjänster till exempelvis en idrottsförening, artist eller annan officiell person i utbyte mot att denne profilerar företagets produkter eller tjänster i olika sammanhang. För att din sponsring ska vara skattemässigt avdragsgill gäller det att din verksamhet får en motprestation av den de sponsrar. Om sponsringen överstiger det reklamvärde du får i utbyte ses det som en icke avdragsgill gåva.

Vill du veta mer om hur smarta program kan underlätta när du bokför? Hör av dig till oss!