Så blev det lättare att starta aktiebolag

2022-07-19

De senaste årens pandemi har tagit hårt på samhället. Till en början blev framförallt egenföretagare drabbade. Men 2021 kom med glädjande nyheter och rekordmånga valde att starta aktiebolag runt om i Sverige. 78 711 företag startades och 80% av dem var aktiebolag – och majoriteten av dem är småföretagare!

Sänkt krav på aktiekapital
En anledning till den ökade mängden aktiebolag tros vara det sänkta aktiekapitalet. Tidigare var du tvungen att ha 50 000 kronor i aktiekapital för att kunna starta ett aktiebolag. Men under 2020 sänktes den summan till 25 000 kronor.

Vad är aktiekapital?
När ett aktiebolag startas behöver ägare lägga in aktiekapital i bolaget. Det aktiekapitalet fungerar sedan som ett utbyte mot aktier som bevisar ägarskapet i bolaget. För privata aktiebolag är det lägsta tillåtna aktiekapitalet 25 000 kronor och för publika aktiebolag är summan 500 000 kronor.

Aktiekapitalet kan i sin tur vara i form av kontanter eller egendom som är till nytta för bolaget. För att egendom ska fungera som aktiekapital behöver en revisor värdera det. Aktieägarnas ansvar för skulder och andra åtaganden begränsas till det insatta aktiekapitalet.

För att kunna starta ett aktiebolag betalar du in aktiekapitalet till banken som sedan ger ett likvidintyg som du skickar in till Bolagsverket.

Allt fler vill starta eget
Att aktiekapitalet sänkts har öppnat fler dörrar för aspirerande egenföretagare. Det finns dessutom en mängd fördelar, beroende på vad för typ av verksamhet du vill driva, med aktiebolag.

För att kunna starta ett aktiebolag behöver du till att börja med registrera det. Här kan du ta del av en komplett guide över hur du registrerar ett aktiebolag.