Leverantör

Registrera dina leverantörsfakturor snabbt och enkelt och ta ut tydliga rapporter.

Våra leverantörsprogram

Leverantör Bas

Windowsbaserat leverantörsprogram. Snabb översikt av alla dina betalningsärenden.

Lättanvända och praktiska sökfunktioner. Olika sorteringsalternativ vid utskrift av reskontrajournal, t.ex. namn och förfallodatum. Översikt av leverantörsfakturornas status.

Paketlösningar

Integrerad paketlösningar där Leverantör ingår.

Ekonomipaketet

Windowsbaserat ekonomipaket med bokföring, fakturering och leverantörsreskontra.

Ett programpaket bestående av tre fristående program — bokföring, fakturering och leverantörsreskontra. Lättanvända program med enkel filöverföring mellan varandra.