Leverantör

Registrera dina leverantörsfakturor snabbt och enkelt och ta ut tydliga rapporter.

Håll enkelt reda på förfallodatum

Registrera dina leverantörsfakturor snabbt och enkelt och ta ut tydliga rapporter. Programmet gör det enkelt att hålla reda på fakturornas förfallodatum, hjälper dig att utnyttja maximal kredittid och är ett bra verktyg för att planera företagets likviditet.

Snabb översikt över betalningsärenden

Snabb översikt av alla dina betalningsärenden. Bevakar fakturors förfallodatum och hjälper dig utnyttja maximal kredittid.

Våra leverantörsprogram

Smart Leverantör

Leverantörsprogram. Bokför dina leverantörsfakturor automatiskt och håll koll på dina utgifter.

Automatiserad bokföring av leverantörsfakturor ger dig full koll på dina utgifter, betalar fakturor i tid och du slipper påminnelser och avgifter.

Leverantör Bas

Windowsbaserat leverantörsprogram. Snabb översikt av alla dina betalningsärenden.

Lättanvända och praktiska sökfunktioner. Olika sorteringsalternativ vid utskrift av reskontrajournal, t ex namn och förfallodatum. Översikt av leverantörsfakturornas status.

Paketlösningar

Integrerad paketlösningar där Leverantör ingår.

Hogia Ekonomi Compact Edition

Windowsbaserad paketlösning för effektiv administration av hela företagets ekonomi.

Hogia Compact Edition hanterar upp till två samtidiga användare och innehåller Redovisning/Bokföring, Fakturering, Kundreskontra och Leverantörsreskontra.

Ekonomipaketet

Ekonomipaket med bokföring, fakturering och leverantörsreskontra.

Ett programpaket bestående av tre fristående program — bokföring, fakturering och leverantörsreskontra. Lättanvända program med enkel filöverföring mellan varandra.