Bokslut

Med enkel vägledning så att du snabbt kan upprätta bokslut och årsredovisning för ditt aktiebolag enligt K2-regelverket.

Våra bokslutsprogram

Smart Bokslut

Enkel vägledning så att du snabbt kan upprätta bokslut för ditt aktiebolag enligt K2-regelverket.

Den enkla och effektiva vägen från första verifikation till färdigt bokslut. Siffror importeras automatiskt och arbetsgången är självinstruerande.