Årsredovisning

Upprätta bokslut och årsredovisning för ditt aktiebolag enligt K2-regelverket.

Våra årsredovisningsprogram

Smart Årsredovisning

Gör din årsredovisning enkelt på egen hand — automatiskt från bokföringsprogrammet.

Skapa och skicka en korrekt årsredovisning enligt K2- regelverk för mindre aktiebolag på en timma. Siffror importeras automatiskt och arbetsgången är självinstruerande. Smart Årsredovisning är helt integrerat med Smart Bokföring.