PA-blanketter

Komplettera Hogia Lön med tilläggsmodulen PA-blanketter.

På ett enkelt sätt väljer du om du vill att uppgifter ska läggas in automatiskt i de olika rapporterna eller om du istället vill skriva ut blanka mallar.

Kontakta oss för beställning

49 kr/mån

faktureras årsvis

Komplettera Hogia Lön med tilläggsmodulen PA-blanketter. Du får tillgång till en mängd olika blanketter och mallar som gör personaladministrationen enklare och effektivare. Du väljer själv om du vill skriva ut blanka mallar eller om den anställdas uppgifter ska hämtas från programmet.

PA-blanketter innehåller följande blanketter och mallar:

 • Varsel vid tidsbegränsad uppsägning
 • Besked om uppsägning
 • Besked om löneförhöjning
 • Bilförmånsavtal
 • Tjänstgöringsintyg/betyg
 • Tjänstledighetsansökan
 • Anställningsavtal
 • Arbetsgivarintyg
 • Sjukanmälan
 • Tidrapporter
 • Rehabiliteringsutredning
 • Underlag för jämställdhetsplan
 • Komplettering av arbetsgivarintyg
 • Mall för utvecklingssamtal
 • Mall för samtal vid upphörande av anställning