Hogia MyTime

Elektronisk in- och utstämpling. Stämpelklocka som app för surfplatta och mobil.

Hogia MyTime är en digital stämpelklocka, som hjälper dig att få information om faktiskt arbetad tid – på ett exakt och enkelt sätt.

Kontakta oss för beställning

375 kr/mån

faktureras årsvis

Komplettera Hogia Lön med tilläggsmodulen MyTime.

MyTime är en digital stämpelklocka, som hjälper dig att få information om faktiskt arbetad tid – på ett exakt och enkelt sätt. I programmet registreras arbetad tid och avvikelser. MyTime hanterar scheman, övertid, OB och flex och du får en effektiv hantering av organisationens olika roller, anställda, chefer och konsulter.

MyTime slipper du tidskrävande och manuell tidrapportering och därmed minskar risken för felinmatning. Tidstransaktionerna överförs direkt till löneprogrammet, vilket säkerställer att du betalar ut rätt lön.

MyTime är anpassat till både datorer och surfplattor. Du laddar ner programmet via Microsoft Store, Google Play eller App Store.

Från stämplad tid till lönespecifikation i mobilen Med MyPayslip får du hela flödet, från stämplad tid till beredning och lönespecifikation direkt till de anställda via app i deras mobiler.

  • Elektronisk in- och utstämpling
  • Stämpelklocka som app för surfplatta och mobil
  • Personregister
  • Schemahantering
  • Avvikelserapportering
  • Flexhantering
  • Attestering av tidstransaktioner
  • Integration till Hogia Lön

Produktblad här >>