Hogia Frånvarostöd

Komplettera ditt löneprogram med tilläggsmodulen Frånvarostöd

Hogia Frånvarostöd är en tilläggsmodul till Hogia Lön, är helt integrerad med programmet och följer sjuklönelagen.

Kontakta oss för beställning

100 kr/mån

faktureras årsvis

Komplettera Hogia Lön med tilläggsmodulen Frånvarostöd; en helintegrerad modul som ligger i direkt anslutning till löneberedningen och gör att du slipper fundera över lönearter för t ex karensdag, sjukavdrag, sjuklön. Välj bara typ av av frånvaro och tidsperiod så fixar programmet resten! Ett arbetsschema håller koll på rätt antal timmar/dagar för respektive löneart.
Frånvarostöd hanterar:

  • sjukdom
  • vård av barn
  • föräldraledighet
  • pappadagar
  • tjänstledighet