Hogia Cloud

Hogia Cloud ger dig frihet och trygghet att arbeta i dina Hogiaprogram var och när du vill.

Hogia Cloud

Hogia Cloud är driftslösningen som ger dig frihet och trygghet att arbeta i dina Hogiaprogram var och när du vill. Vi tar dessutom hand om installation och uppdateringar av alla dina Hogia-applikationer samt daglig backup av driftsmiljön

För många är IT en komplicerad värld. Vi hjälper dig att hantera den genom att ta hand om dina Hogia-applikationer i Hogia Cloud. En lösning lika säker och enkel som smart och flexibel.

ISO 27001-certifieringen omfattar hittills Hogias verksamheter som arbetar med standardkomponenter inom produktutveckling, drift- och infrastrukturtjänster för molnplattformen Hogia Cloud och Hogia Star. Dessa utgör grunden för att du som kund skall få tillgång till våra olika system.

Enkelt
Hogia Cloud gör IT-världen lätt att förstå. Oavsett var du är, vilken dator du än arbetar på ser applikationerna alltid likadana ut.

Smidigt
Du slipper kostnad och underhåll av egen server; frihet, trygghet och dessutom sparad tid med en bekymmersfri driftsmiljö för alla dina Hogia program för en fast månadskostnad.

Säkert
Hogia Cloud garanterar driftsäkerhet och hög tillgänglighet. All datatrafik sker genom en krypterad uppkoppling. Backuper gör vi varje kväll och sparar kopior på olika ställen.

Hållbart
IT-drift är en riktig energislukare - om den hanteras osmart. Hogia Cloud baseras på en virtualiseringsteknik som minimerar antalet energikrävande servrar. Att arbeta i molnet kräver mindre kraft av dina datorer vilket förlänger deras livslängd.

Arbeta i dina bas- och windows-baserade Hogiaprogram, på PC, Mac eller Linux. Du loggar in via internet och sedan har du full tillgång till ditt fjärr-skrivbord som ser likadant ut som i din vanliga miljö.

Läs mer om Hogia Cloud

Kontakta Terese för att få mer information.