Branschlön

Funktionsrikt löneprogram för just din bransch! Lönespecifikation via appen MyPayslip ingår.

Kontakta oss för beställning

från 285 kr/mån

faktureras årsvis

Åkerilön

Arbeta med löneartsregister anpassat till transportbranschen. Beräkna inrikes traktamente med hjälpfunktion. Hantera två verksamhetsår parallellt — påbörja januarilönerna före årsskiftet. Skicka elektronisk arbetsgivardeklaration till Skatteverket, eSKD. Lönespecifikation via appen MyPayslip ingår.

Restauranglön

Skapa rapporter. Exportera enkelt till bokföringsprogrammet (SIE). Betala ut lönerna via fil. Skicka lönespecifikationer via e-post. Hantera två verksamhetsår parallellt — påbörja januarilönerna före årsskiftet. Se löneutbetalningar, sjukfrånvaro och övertid bakåt i tiden. Lönespecifikation via appen MyPayslip ingår.

Läs mer om Hogia Restauranglön här »

Bygglön

Arbeta med löneartsregister anpassat till Byggavtalet mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Fördela lönen på resultatenheter och projekt. Betala ut semesterlön, se semesterskuld och göra semesterberäkning anpassad efter avtal. Lönespecifikation via appen MyPayslip ingår.

Butikslön

Fördela lönen på resultatenheter och projekt. Ta enkelt fram årliga kontrolluppgifter. Beräkna inrikes traktamente med hjälpfunktion. Se viktiga datum för rapportering till myndigheter i den inbyggda kalendern. Se löneutbetalningar, sjukfrånvaro och övertid bakåt i tiden. Lönespecifikation via appen MyPayslip ingår.

Föreningslön

Dra automatiskt rätt tabell- och engångsskatt. Hantera enkelt domararvode, reseersättningar och skatteavdrag. Automatisk koll på gränsen för halvt prisbasbelopp för sociala avgifter för föreningens utövare och ledare. Ta enkelt fram alla rapporter du behöver, t.ex. skattedeklaration och bokföringsorder. Obs! MyPayslip ingår ej i Föreningslön. Kontakta Terese för offert.