Policy för cookies

Policy för hantering av personuppgifter och cookies på Hogias webbplatser.

1. Allmänt
Genom att gå in på Hogias webbplatser godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.

För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor.

Ansvariga för hemsidan är Hogia AB, organisationsnummer 556108-8039. För kontaktuppgifter se hemsidan.

2. Cookies

3. Personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan.

Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften.
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.
Personuppgiftsansvarig är Hogia AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta oss via epost på gdpr@hogia.se.

4. Immaterialrätt
Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Hogia Koncernen eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Hogias skriftliga godkännande.
All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

5. Ansvar
Hogia tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

6. Tillämplig lag
Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Uddevalla tingsrätt som första domstolsinstans.