Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Självkostnadskalkyl

Självkostnadskalkyl är en metod för fullständig kostnadsfördelning (till skillnad från bidragskalkylering som används för mer kortsiktiga beslut). Självkostnadskalkylering används för att få reda på en produkts totala kostnader. Den stora skillnaden från bidragskalkyl är att man även tar hänsyn till samkostnader. Självkostnadskalkylering används främst för långsiktiga analyser och för att ha ett pålitligt underlag för prissättningsbeslut och för långsiktiga lönsamhetsbedömningar.

När man gör en självkostnadskalkyl får man fram sitt resultat på följande sätt:

Resultatet = totala intäkterna – totala självkostnaden

Då samtliga kostnader ingår i en självkostnadskalkyl behöver företaget använda sig av så kallade fördelningsnycklar, detta för att de indirekta kostnaderna ska kunna fördelas på kostnadsbärarna. De olika fördelningsnycklarna som används är följande:

MO – materialomkostnader
TO – tillverkningskostnader
FO – försäljningsomkostnader
AO – administrationsomkostnader

På engelska: self costing