Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen visar hur stor del av företagets vinst som blir kvar till räntor, skatt och vinst efter att kostnaderna täckts. Rörelsemarginal används ofta som nyckeltal för att visa hur stor del av företagets intäkter som går till utdelning till ägare eller fortsatt investering i företaget. Ett företag med hög rörelsemarginal tyder på en god ställning på marknaden. Företag med låg rörelsemarginal behöver lägga ner mer pengar per intjänad krona för att uppnå samma resultat.

På engelska: operating margin