Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är en bokföringsperiod som avslutas med ett bokslut, och sammanlagt ska ett räkenskapsår omfatta 12 månader. Ett räkenskapsår är alltså tiden mellan två årsbokslut i ett företag och omfattar 12 månader men kan vid rörelsens början eller vid förändring av aktuellt räkenskapsår vara antingen längre eller kortare, men som mest 18 månader; vid uppstart av en verksamhet får det förlängas upp till 18 månader men vid avslut får räkenskapsårets enbart förkortas.

Vanligast är att räkenskapsåret är detsamma som kalenderåret, 1 januari till 31 december. När ett räkenskapsår inte följer kalenderåret kallas det brutet räkenskapsår men omfattar alltid 12 månader. För följande företag måste räkenskapsåret vara kalenderår:

  • enskilda näringsidkare
  • handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för hela eller delar av bolagets inkomst
  • samfällighetsförvaltande juridiska personer

På engelska: financial year, fiscal year