Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Periodisering

Periodisering. För att ge ett rättvisande resultat kan du periodisera inkomster och utgifter så att de hamnar i rätt period i bokföringen. Du kan till exempel dela upp en inkomst eller utgift som gäller över en längre period och bokföra delarna på flera månader, kvartal eller år. Då blir en inkomst bokförd som flera mindre intäkter under den perioden som de faktiskt tjänas in istället för bara som en enda stor inbetalning just precis när den betalas in till ditt konto. Och en utgift bokförs som kostnader under den period som de används, även om du betalat under en annan period. En intäkt är alltså en periodiserad inkomst och en kostnad är en periodiserad utgift.

På engelska: accrual