Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Kredit

När du bokför gör du det enligt principen dubbel bokföring där ena sidan kallas debet och andra sidan kallas kredit. Tillsammans med debet bildar kredit ett par i bokföringen. Kredit är den högra sidan på ett bokföringskonto. Förenklat kan man säga att debet är plus (eller till), och kredit är minus (eller från).

För att visualisera; pengar rör sig alltid från en punkt till en annan — till exempel från bankkontot till inköp av material, till bankkontot från försäljningen och så vidare. Det är alltid något som ökar — debet/plus/till, och det är alltid något som minskar — kredit/minus/från. Därav finns det alltid två stycken sidor av en transaktion. Därför bokförs varje bokföringshändelse/transaktion i två kolumner: 1) debetkolumnen (till vänster), 2) kreditkolumnen (till höger). Tillgångar och kostnader minskar i kredit.

Dubbel bokföring innebär att summan av transaktioner i debet och kredit ska vara lika stor.

På engelska: credit