Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Kostnad

Inom bokföring definieras kostnad som en periodiserad utgift, eller som värdet av förbrukade resurser. Själva kostnaden synliggörs vid förbrukningen av företagets resurser – i jämförelse med utgifter som syns direkt vid köptillfället och vid utbetalningar.

Exempel på olika typer av kostnader: Bokföringsmässiga, kalkylmässiga, sär- eller sam-, rörliga, fasta, direkta eller indirekta kostnader.

På engelska: cost