Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Kontoklass

För att effektivisera och säkerställa bokföringen använder sig företag av en kontoplan som består av olika kontoklasser. Den kontoplan som används mest är BAS-kontoplanen och finns i flera olika varianter för olika typer av branscher och företag.

Exempel på kontoklasser i BAS-kontoplanen:

  • Klass 1 = tillgångar (kontonr 1000-1999)
  • Klass 2 = eget kapital och skulder (kontonr 2000-2999)
  • Klass 3 = intäkter (kontonr 3000-3999)
  • Klass 4 = material- och varukostnader (kontonr 4000-4999)
  • Klass 5-6 = övriga kostnader (kontonr 5000-6999)
  • Klass 7 = personalkostnader (kontonr 7000-7999)
  • Klass 8 = finansiella intäkter och kostnader (kontonr 8000-8999)

På engelska: account class