Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Kontantmetoden

Inom bokföring finns det två olika metoder – kontantmetoden och faktureringsmetoden. Kontantmetoden betyder att man bokför inkomsterna och utgifterna vid tillfället när in- och utbetalningarna görs. En kundfaktura eller leverantörsfaktura behöver alltså inte bokföras som kundfordring respektive leverantörsskuld utan bokförs när in- eller utbetalningen genomförs.

Företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan använda sig av kontantmetoden. Fördelen är att företaget bara behöver bokföra varje faktura en gång. Kontantmetoden kräver med andra ord mindre arbete än faktureringsmetoden men ger samtidigt sämre överblick och lämnar större utrymme för felaktigheter i bokföringen. Viktigt att tänka på är att alla fakturor som inte betalats innan bokslutet måste bokföras på fakturadatum eller ankomstdatum. Just därför benämner man ibland kontantmetoden som bokslutsmetoden.

På engelska: cash method