Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Investering

En investering ses som en kapital- eller resursförbrukning som medför betalningskonsekvenser över en längre tidsperiod. Investeringsbesluten är därför långsiktiga och investeringens anskaffningskostnad tas upp som anläggningstillgångar på balansräkningen. Investeringens kostnader fördelas genom avskrivningar på den ekonomiska livslängden.

Vissa investeringar med långsiktiga konsekvenser kan skattemässigt kostnadsföras direkt. Ur kalkylsynvinkel är en satsning med långsiktiga betalningskonsekvenser en investering både när den aktiveras (förs upp på plan) och när den kostnadsförs direkt. Ur bokföringsmässig synvinkel är satsningen emellertid en investering enbart när den bokförs som anläggningstillgång.

På engelska: investment