Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Intäkt

En intäkt är en periodiserad inkomst. Det vill säga, inkomsten är fördelad till den eller de perioder som den faktiskt avser (till exempel då varan har levererats eller en tjänst har utförts). Inom redovisning är begreppet intäkt lika med den inkomst som ett företag har från sin normala affärsverksamhet, vanligtvis från försäljning av varor och/eller tjänster till kunder. För begreppet intäkter används även orden försäljning eller omsättning. Vinster eller nettoresultat innebär oftast totala intäkter minus totala kostnader under en viss period. Inkomsten redovisas som en intäkt först då tjänsten har utförts eller när produkterna/varorna som en viss faktura avser faktiskt har levererats.

På engelska: revenue