Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Huvudbok

Huvudboken är en översikt över företagets alla konton och händelser, och är den man först söker i om något inte stämmer i bokföringen. Huvudboken är systematiskt organiserad i kontonummerordning med det lägsta kontonumret först. Här har du kontroll på alla konton och hur saldot ser ut på respektive konto. För att huvudboken ska vara korrekt måste alla konton presenteras i den ordning som de är registrerade i företagets kontoplan.

På engelska: ledger