Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Grundbok

En grundbok kallas också för dagbok eller verifikationslista. Grundboken är en listad förteckning i kronologisk ordning (äldsta verifikationen först) över bolagets alla affärshändelser och transaktioner. Varje bokföringspost i grundboken ska innehålla datum, verifikationsnummer, belopp i både debet- och kreditkonto samt kort information om händelsen.

Eng: Daybook

 

Vi rekommenderar:

EKONOMI-INFO, Sveriges största nyhetsbrev inom ekonomi, redovisning och skatter >>

Lilla Redovisningsskolan >>