Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Grundavdrag

Grundavdrag är ett schablonavdrag som minskar den skattepliktiga inkomsten för fysiska personer. Det varierar i storlek beroende på inkomststorleken och inkomstkällan. Grundavdragets storlek är helt kopplat till prisbasbeloppet.

Grundavdraget får inte vara högre än summan av inkomst av tjänst och aktiv näringsverksamhet minskad med allmänna avdrag.

På engelska: allowance