Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Gäldenär

Begreppet gäldenär är ett juridiskt begrepp för en person eller ett företag som står i skuld till någon annan. Personen eller företaget som har lånat ut pengarna till gäldenären kallas för borgenär; en gäldenär står i skuld till en borgenär.

På engelska: debtor