Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Företagsekonomi

Företagsekonomi är läran om hur ett företag på bästa sätt använder företagets eller resurser för att nå uppsatta mål. Kunskaper inom företagsekonomi hjälper dig att förstå en verksamhet bättre. Studieämnen inom begreppet:

 • redovisning
 • finansiering
 • affärsidé
 • finansiell ekonomi
 • administration
 • logistik
 • ekonomistyrning
 • marknadsföring
 • organisationsteori
 • planering och kontroll
 • ledarskap

På engelska: business administration, business, commerce