Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Faktureringsmetoden

Inom bokföring finns det två olika metoder – faktureringsmetoden och kontantmetoden. Faktureringsmetoden innebär att man bokför inkomsterna när de egna fakturorna görs och utgifterna när leverantörernas fakturor kommer in. Varje faktura bokförs dessutom två gånger; dels när den skickas alternativt tas emot och sedan när den blir betald alternativt betalas.

Metoden används vid löpande bokföring och är obligatorisk för bolag som omsätter mer än tre miljoner kronor samt praxis för alla aktiebolag. Faktureringsmetoden kräver mer arbete än kontantmetoden men ger också en tillförlitlig och mer exakt bild av bolagets bokföring.

På engelska: billing method