Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Enskild firma

Det kallas också för enskild näringsidkare och egenföretagare. Ägarens personnummer blir automatiskt företagets organisationsnummer. En enskild näringsidkare är inte en juridisk person, vilket bland annat innebär att ägarens ekonomi är nära sammankopplad med verksamheten och att ägaren till exempel är personligt ansvarig för företagets avtal och skulder. Även om man i de flesta fall inte behöver ha en revisor som enskild näringsidkare är man bokföringsskyldig. Alla transaktioner och händelser som påverkar företagets ekonomi ska bokföras och sedan deklareras i inkomstdeklarationen och på bilaga NE. Till skillnad mot aktiebolag krävs inget insatskapital för att starta enskild firma.

På engelska: sole proprietorship