Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Ekonomisystem

Ekonomisystem är enkelt uttryckt ett system för hantering, lagring och rapportering av ett företags data i syfte att effektivisera företagets processer och flöden. Datan är information om verksamhetens olika transaktioner och övriga upplysningar. Det finns många olika system på marknaden för att göra din bokföring, fakturering, orderhantering och oftast också kund- och leverantörsreskontra. Det benämns också ibland för affärssystem, redovisningssystem, ekonomiprogram eller bokföringsprogram. Det finns både stationära system installerade på hårddisken och webbaserade (molnbaserade) system som ligger på internet.

På engelska: accounting system